Eiendeler

Lag en struktur på alle eiendelene i organisasjonen deres.

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
Eiendeler er det innebygde eiendels-registeret i Styreportalen. Her kan organisasjonen registrere og få god oversikt over utstyr, eiendom, etc. som organisasjonen eier. Man kan også enkelt låne ut eiendeler til personer, og man kan legge inn info om reparasjoner og servicer.
Eiendels-registeret er svære fleksibelt og man kan selv opprette kategorier, typer og varianter av eiendeler.
1. Trykke på tittelen til en eiendel for å få opp mer detaljert info om den.

2. Søk: Her kan du søke etter bestemte eiendeler. Du kan søke etter verdier i alle viste kolonner.

3. Vis kolonner: Her bestemmer du hvilken kolonner som skal vises i tabellen. 

4. Filtrer tabell: Trykk her for å filtrere eiendeler basert på verdier i en eller flere kolonner. Vi anbefaler å filtrere på kategori, type og/eller variant.

5. Vis kasserte eiendler: Kasserte eiendeler skjules normalt i tabellen. Trykk her for å vise disse eiendelene.

6. Last ned tabell: Trykk her for å laste ned en oversikt over dere eiendeler.
Du kan legge til en eiendel i registeret enten ved å opprette en ny eiendel, eller om dere har flere lignende eiendeler kan man kopiere en eksisterende eiendel.
Om det er først gang dere legger inn eiendeler anbefaler vi at dere først endrer oppsett av eiendeler. Se "Hvordan endre oppsett av eiendeler?"

Opprett en ny eiendel

Trykk på den grønne "+"-knappen i øvre høyre hjørnet av eiendels-registeret. 
Du vil nå få opp et skjema der du kan legge inn info om eiendelen du skal opprette.
"Tittel" og "Kategori" er obligatoriske, men du kan alltids redigere eiendelen seinere.
Når feltene du ønsker er fylt ut trykk "Lagre og lukk" eller "Lagre og legg til en ny".

Tittel: Her legger man in navnet på eiendelen du skal legge inn.  

Beskrivelse/Teknisk beskrivelse: I disse feltet kan man legge inn en lengre tekst med mer detaljer og om eiendelen.

Tilstand: Her kan du legge inn en tag som beskriver tilstanden til eiendelen, eksempel "Ny", "Brukt", "Ødelagt", etc. Skriv inn i dette feltet for å søke eller opprette en tag.

Kategori/Type/Variant: Dette er de tre hovedinndelingene av eiendeler. En kategori deles inn i flere typer, og en type er delt inn i flere varianter.
Eksempel: Kategorier  "Instrument", "Uniform", og "Rekvisita"; der "Uniform" deles inn i "Bukse", "Jakke", og "Sko"; der "Bukse" deles inn i "Dress", "Dongeri", og "Regnbukse".
Start å s
kriv inn i disse feltet for å søke eller opprette en kategori/type/variant.

Lager: Her kan du legge inn info om hvor eiendelen blir oppbevart.

Privareid: Hvis dette er en eiendel som ikke eies av deres organisasjon kan man huk av for "Ja" her, og deretter legge inn navn på eier av eiendelen.

Kopi av en eksisterende eiendel

Hvis eiendelen du skal opprette er nesten lik som en allerede eksisterende eiendel kan du kopiere info fra den eiendelen.

 • Trykk før på tittelen til den eksisterende eiendel i liste slik at du får opp mer info om den.
 • Deretter trykk på den blå knappen i øvre høyre hjørnet.
 • Du vil nå få mulighet til å redigere de feltene du ønsker. Når alt er fylt ut kan du opprett den nye eiendelen ved trykke "Lagre".
Eiendeler kan knyttes opp mot et medlem via utlån. Du kant de se hvem som har lånt en eiendel i listen over eiendeler, eller du kan se hvilken eiendeler en person har lånt ved å trykke på personens navn i en av listene under menyen "Personer".

 • For å opprette et utlån gå inn i listen over eiendeler og trykk på tittelen til eiendelen.
 • Du opprette et utlån ved å trykke den grønn "+"-knappen til høyre i boksen merket "Utlånslogg".
 • Nå vil det vises en dialog med felter der du kan fylle inn info om utlånet. Når feltene er fylt ut trykker du "Legg til" for å legge inn utlånet.
Utlånt til: Navnet til den som skal låne eiendelen.

Dato utlånt: Datoen utlånet starter/startet

Kommentar: Mer info eller detaljer om utlånet.
På eiendeler det mulig å legge inn egne servicer, eksempel: reparasjoner, vedlikehold, rengjøring, etc.

 • For å opprette en service gå inn i listen over eiendeler og trykk på tittelen til eiendelen.
 • Deretter for å opprette en service trykker du på den grønne "+"-knappen i høyre hjørnet av boksen merket "Servicelogg".
 • Nå vil det vises en dialog med felter der du kan fylle inn info om servicen. Når feltene er fylt ut trykker du "Legg til" for å opprette servicen.
Tittel: Navnet på hvilken type service som utføres.

Utføres av: Hvem som utfører servicen.

Tilstand: Hvilken tilstand gjenstanden er i når den sendes til service.

Pris: Kostnaden til servicen.
Eiendeler kan fordeles på forskjellige kategorier, typer og varianter. I tillegg kan man legg inn info om lager og tilstander. 
Du opprette, redigere, og slette disse valgene etter ønske.

For å rediger kategorier, typer, varianter, lager og tilstander, trykk på en oransje knappen merket "Oppsett" i øvre høyre hjørnet av eiendels-listen
Du får nå oppe en side med oversikt over alle eksiterende valg.

 1. Opprett et lager: Trykk for å opprette et nytt lager.
 2. Slett et lager: Her kan du trykke for å slette et eksisterende lager.

 3. Opprett en ny tilstand: Trykk her for å lege til en ny tilstand.
 4. Slett en tilstand: Lar deg slette en tilstand som eksisterer.

 5. Opprett kategori/type/variant: Du kan opprette en kategori/type/variant ved å trykke på den grønne "+"-knappen helt til høyre for titlene "Kategori"/"Type"/"Variant". Man ser ikke typer og varianter til å begynne med, så trykk på pilene(6) til høyre for kategorier og typer for å se underordnede typer og varianter.
 6. Vis tilknyttede typer/varianter:  Man ser ikke typer og varianter til å begynne med, så trykk denne pilen til høyre for kategorier og typer for å se underordnede typer og varianter.
 7. Rediger navnet til en kategori/type/variant: Ved å trykke på blyanten til høyre for navnet til en kategori/type/variant kan du endre navnet til den.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS