Eiendelsutvidelsen 

Få kontroll på eiendeler rett i lommen.

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
Eiendelsutvidelsen er en egen app som er koblet opp mot organisasjonens eiendels-register i Styreportalen. Denne appen gir full oversikt og tilgang til funksjonene i eiendels-registeret på mobil. Appen gir også tilgang til ekstra funksjoner, for eksempel registrering av QR-koder på enkelte eiendeler for identifisering, oppslag og utlån.
1. Scan QR-klistremerke for å finne eiendel:
Trykk her for åpne en eiendel ved å scanne en QR-kode med mobilens kamera.

2. Søk etter eiendelen:
Ved å trykke her åpner du søket etter eiendeler. Her kan finne bestemte eiendeler ved å filtrere og søke i listen.

3. Opprett en ny eiendel:
Du kan opprette en ny eiendel i appen ved å trykk her.

4. Trykk på en eiendel:
Om du trykke på en eiendel vil du få opp mer info om den eiendelen og få muligheten til å redigere den.
Du kan opprette en ny eiendel i appen ved å trykke på den grønn "+"-knappen i nedre høyre hjørnet i listen over alle eiendeler.
Du vil nå få opp et skjema der du kan legge inn info om eiendelen du skal opprette.
"Tittel" og "Kategori" er obligatoriske, men du kan alltids redigere eiendelen seinere.

Tittel: Her legger man in navnet på eiendelen du skal legge inn.  

Beskrivelse/Teknisk beskrivelse: I disse feltet kan man legge inn en lengre tekst med mer detaljer og om eiendelen.

Tilstand: Her kan du legge inn en tag som beskriver tilstanden til eiendelen, eksempel "Ny", "Brukt", "Ødelagt", etc. Skriv inn i dette feltet for å søke eller opprette en tag.

Kategori/Type/Variant: Dette er de tre hovedinndelingene av eiendeler. En kategori deles inn i flere typer, og en type er delt inn i flere varianter.Eksempel: Kategorier  "Instrument", "Uniform", og "Rekvisita"; der "Uniform" deles inn i "Bukse", "Jakke", og "Sko"; der "Bukse" deles inn i "Dress", "Dongeri", og "Regnbukse".
Start å skriv inn i disse feltet for å søke eller opprette en kategori/type/variant.

Lager: Her kan du legge inn info om hvor eiendelen blir oppbevart.

Privareid: Hvis dette er en eiendel som ikke eies av deres organisasjon kan man huk av for "Ja" her, og deretter legge inn navn på eier av eiendelen.
Når feltene du ønsker er fylt ut trykk "Lagre" for å opprette eiendelen.

Etter at eiendelen er opprettet anbefaler vi å legge inn bilde, QR-klistremerke. og evt. utlån med en gang.

1. Trykk på kamera:
Ved å trykke på det store bildet av et kamera over tittelen til en eiendel kan du legge inn et bilde av eiendelen. Du kan velge mellom enten "Bruke kamera" til å ta et nytt bilde, eller "Velg bilde" fra de som er lagret på telefonen.
2. Legg inn QR-kode:
Du kan knytte en QR-kode til en eiendel ved å trykk på blyanten til høyre i feltet "QR kode".
Når du trykker her kan du deretter trykke på QR-symbolet som vises for å scanne en QR-kode, eller du kan skrive inn en QR-kode.
Etter QR-koden er lagt inn trykke du på hake-symbolet helt til høyre.

Søk etter en eiendel med en QR-kode

Du kan søke etter og åpne en eiendel som er knyttet til en QR-kode ved å scanne QR-koden med ditt mobilkamera.
 • Inne i listen over alle eiendeler trykk på QR-kode knappen øverst til høyre for tabellen.
 • Rett så kameraet ditt mot QR-koden du vil søke etter.

Legge inn en QR-kode på en eiendel

Du kan legge inn en QR-kode på en eiendel ved:
 • Først å trykke inn på den eiendelen du vil legge inn er QR-kode.
 • Bla deretter ned slik at du ser feltet merket "QR kode", og trykk på blyanten her.
 • Når du trykker her kan du deretter trykke på QR-symbolet som vises for å scanne en QR-kode, eller du kan skrive inn en QR-kode.
 • Etter QR-koden er lagt inn trykke du på hake-symbolet helt til høyre.
Du kan endre all info på eiendeler som eksiterer i appen.
 • Gå først inn på eiendelen du vil redigere. Dette kan gjøres enten ved å trykke på eiendelen i listen, eller ved å scanne QR-koden som er knyttet til eiendelen.
 • Når du er inne på eiendelen trykk på de tre prikkene i øverst høyre hjørnet, og deretter velg "Rediger".
Du vil nå få opp et skjema der du kan endre info om eiendelen.
"Tittel" og "Kategori" er obligatoriske.

Tittel: Her legger man in navnet på eiendelen du skal legge inn.  

Beskrivelse/Teknisk beskrivelse: I disse feltet kan man legge inn en lengre tekst med mer detaljer og om eiendelen.

Tilstand: Her kan du legge inn en tag som beskriver tilstanden til eiendelen, eksempel "Ny", "Brukt", "Ødelagt", etc. Skriv inn i dette feltet for å søke eller opprette en tag.

Kategori/Type/Variant: Dette er de tre hovedinndelingene av eiendeler. En kategori deles inn i flere typer, og en type er delt inn i flere varianter.Eksempel: Kategorier  "Instrument", "Uniform", og "Rekvisita"; der "Uniform" deles inn i "Bukse", "Jakke", og "Sko"; der "Bukse" deles inn i "Dress", "Dongeri", og "Regnbukse".
Start å skriv inn i disse feltet for å søke eller opprette en kategori/type/variant.

Lager: Her kan du legge inn info om hvor eiendelen blir oppbevart.

Privareid: Hvis dette er en eiendel som ikke eies av deres organisasjon kan man huk av for "Ja" her, og deretter legge inn navn på eier av eiendelen.

Legg inn et utlån

 • Får å legge inn et utlån på en eiendel gå først inn på eiendelen du vil redigere. Dette kan gjøres enten ved å trykke på eiendelen i listen, eller ved å scanne QR-koden som er knyttet til eiendelen.
 • Når du er inne på eiendelen trykk på symbolet til høyre i feltet "Utlånt".
 • Du vil nå få opp et skjema der du kan legg inn info om utlånet.

Legg inn en service

 • Får å legge inn en ny service i appen gå først inn på eiendelen du vil redigere. Dette kan gjøres enten ved å trykke på eiendelen i listen, eller ved å scanne QR-koden som er knyttet til eiendelen.
 • Når du er inne på eiendelen trykk på tannhjulet til høyre i feltet "Aktiv service".
 • Du får nå opp et skjema der du kan fyll ut info om servicen.

Se service og utlånslogg

Du kan se all info om service og utlån som eksiterer i appen.
 • Gå først inn på eiendelen du vil redigere. Dette kan gjøres enten ved å trykke på eiendelen i listen, eller ved å scanne QR-koden som er knyttet til eiendelen.
 • Når du er inne på eiendelen trykk på de tre prikkene i øverst høyre hjørnet, og deretter velg "Servicelogg" eller "Utlånslogg".

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS