Hva er nytt?
Endringslogg
Vi jobber hver dag med å gjøre Styreportalen til et bedre verktøy for deg.

Nyeste endringer:

21. november 2023
~SMS-utsending til alle personer

Ved utsending av kortmelding kan man nå velge å sende ut SMS-utsending til alle personer.

~ Prosjekt Mulig å sortere rekkefølgen på noter i et prosjekt
+ Prosjekt Mulig å legge til en linje/notat i prosjektet-rekkefølgen
+ Notearkiv Ny redigerings og opplastings side for lydfiler
~ Notearkiv Flere forberinger til visning og redigering av notessett

Mulig å velge og vise frem flere kolonner i notesett-tabellen.

+ Notearkiv Mulig å legge til nye stemmer og grupper i en notefil/lydfil
+ Tutti Lagt til medlemskort

Finnes under "Profil --> Medlemskort"

~ Tutti Forbedret lasting og visning av bilder
+ Tutti Vises varsel i Feed hvis du har ubetalte faktura
+ Tutti Lagt inn muligheten for å vise egenmelding i Tutti

Visning av egenmelding er automatisk skrudd av, og aktiveres under "Oppsett --> Organisasjon"

Andre forbedringer
3. oktober 2023
~ Notearkiv Forbedret visning av notesett og stemmer
+ Notearkiv Lagt til muligheten for å laste ned et helt notesett

Det er nå mulig å laste ned en zippet mappe med alle stemmene i et notesett inne fra Notearkiv-modulen.

+ Notearkiv Man kan nå opprette egendefinerte felter på notesett

I listen over notesett kan man nå opprette egendefinerte felter. Disse kan legges inn på Notesett under oppretting eller redigering.

+ Notearkiv Lagt inn støtte for lenker, MP3-filer og kvitteringer

Inne på et notesett kan man nå legge inn en lenke til en nettside, video, lydopptak, etc. Det er også mulig å last opp en MP3-fil til notesettet, og det er nå mulig å laste opp en kvittering(pdf) til et notesett.

+ Notearkiv Det er nå mulig å knytte en notefil til flere stemmer samtidig
Andre små forbedringer
7. september 2023
+ Lagt inn støtte for utenlandske postkoder
+ Send melding til deltakere i en aktivitet

Inne på en aktivitet i Styreportalen er det nå mulig å sende melding dirkete til deltakerne i den aktiviteten.

~ Forbedret hastighet på innlasting av medlemmer
~ Eiendeler Tillrettelagt eiendelsregisteret for større mengder data
Andre små forbedringer
6. juni 2023
+ Tutti Det er nå mulig å opprette meldinger direkte i appen

Under fanen "Meldinger" kan man nå opprette en chat/meldingstråd ved å trykke på "+"-knappen nede til høyre.

+ Tutti Seperate "Feed" og "Aktivitets"-visninger

Personer som er medlem av flere organisasjoner vil nå få opp en ny meny, "Hjem". Her kan man se feed og aktiviteter for en bestemt organisasjon heller enn alle samlet.

~ Tutti Flere forbedringer til varsler og notifikasjoner

Man får nå, blandt annet, varsler for meldinger og chat korrekt i appen.

~ Tutti Forbedringer til utseende og navigasjon
Andre små forbedringer
25. mai 2023
+ Egene faner for møter og filer under Styrearbeid

Under Styrearbeid i Styreportalen er nå møter og filarkivet hver sin fane

+ Ny meny for filer fra Sentral

Lagt inn egen meny for filer delt fra sentral-organisasjoner

+ Eiendelsapp Filter for å å se Utlånte eiendeler eller eiendeler på lager

Når man søker etter en eiendel kan man også filtrere eiendeler etter utlån og lager

+ Eiendelsapp Navnet på medlem som er registrer på eiendelen vises i framside-listen
~ Forbedringer til filarkivet
~ Eiendelsapp Sluttede medlemmer vises med rødt navn

Hvis medlemmer som er tilknyttet en eiendel har sluttet vises navnet deres med rød tekst

~ Eiendelsapp Forbedret søk
Andre små forbedringer
11. april 2023
+ Medlemmer kan ha flere foresatte

Nå kan et medlem ha opp til fem foresatte.

+ Innlogging med mobilnummer støtter flere landskoder
+ Komitéarbeid Komitéer kan nå slettes

En komité uten noen medlemmer kan nå slettes under fanen "Komitéoppsett".

~ Person-tabeller forblir lagret

Om man filtrerer, søker, sorterer, etc. listene og tabellene over personer så lagres søk, filtrering, etc. selv om man forlater siden.

~ Forbedret validering av personalia under redigering og oppretting av personer

Det er lagt til flere og strengere sjekker under oppretting og redigering av en person, spesielt på redigering av kontakt-info.

~ Lagt til flere kolonner i person-tabeller

Alle listene under fanen "Personer" har nå kolonnen "Kontingent". Under "Medlemmer" er det lagt til flere kolonner tilknyttet medlemskap.

~ Styremedlemmer får nå varsel på epost når organisasjons-info blir endret
# Billettsalg Fikset visning av arkiverte arrangementer
# Økonomi Varsler og info vises nå på framsiden i Styreportalen

Enkelte oppdateringer eller endringer i innstillingene til Fiken/Visma/Styreportalen kan medføre at økonomi-integrasjon må re-autentiseres. Om dette skjer vises nå varsel og info på framsiden i tillegg til under "Oppsett".

Andre små forbedringer
08. februar 2023
+ Region-info vises nå på framsiden til organisasjoner tilknyttet en region
+ Billettsalg Nedlasting av QR-poster for billettsalg

QR-poster kan nå lastes ned fra modulen i Styreportalen.

~ Tutti Synkronisering av brukerkonto Tutti

Synkronisering av nye medlemmer skjer raskere. Også ved endring på medlemmer.

~ Tutti Fikset feil tidspunkt på enkelte notifikasjoner i Tutti

Notifikasjoner sendt ut ved av opprettelse av en aktivitet.

~ Billettsalg Digital Dugnad Raskere innlasting av moduler

Optimalisering av modulene Billettsalg og Digital Dugnad

~ Forbedringer på opprettelse av nye medlemskap og nye personer
~ Generelle forbedringer på endring av organisasjonsinfo
# Oppdatering av bankkontonummer er nå begrenset til leder- og kasserer-rollene
Andre små forbedringer
Her finner du info om endringer, oppdateringer og feil-retting.
Om du ønsker å rapportere et problem så ta gjerne kontakt med oss på:
Søk
Driftes av Styreportalen AS