Innmelding

Elektronisk innmelding av medlemmer

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
Elektronisk innmelding er en løsning som lar organisasjonen opprette et eller flere innmeldings-skjema, og deretter kan medlemmer selv fylle ut personalia og annen info som skal legges inn i medlemsregisteret.
Innleveringer av innmeldings-skjema kommer rett inn i Styreportalen der man enkelt kan se, endre og godkjenne innmeldinger.

1. Liste over innmeldinger
Her får du en liste over alle innleverte innmeldings-søknader. For å behandle en søknad trykker du på søknaden i denne listen.

2. Administrer innmeldings-skjema
Trykk på denne hvite knappen med et tannhjul i øvre høyre hjørnet for å legge til, redigere, eller fjerne innmeldings-skjemaer.

3. Filtrer eller eksporter listen over innmeldinger
Du kan filtrere listen over innmeldings-søknader på samme måte som medlemslisten slik av man eksempel bare ser søknader knyttet sin gruppe eller avdeling.
Du oppretter et innmeldings-skjema ved først å trykke inn på fanen "Personer --> Innmeldinger".
Deretter trykker man på den hvite knappen med et tannhjul i øvre høyre hjørnet.
Nå får du opp en liste med alle eksisterende innmeldings-skjema.
Du kan opprette et nytt innmeldings-skjema ved å trykke på den grønne knappen i øvre høyre hjørnet.
Det er tre steg man må fylle ut for å opprette et innmedlings-skjema; "Informasjon", "Medlemskap", og "Skjema felter".

Informasjon
Her fyller man ut info om organisasjonen eller innmeldingen.
Det er bare tittelen på skjema som er obligatorisk.
Får å få frem alle feltene trykk på "Avanserte instillinger"

 • Tittel
  Her skriver du inn navnet på dette innmeldingsskjemaet.

 • Beskrivelse
  Her kan du fritt legge inn tekst som skal vises i toppen av innmeldings-skjemaet. 

 • Logo
  Trykk er for å legge inn organisasjonens logo på innmeldings-skjemaet.

 • Bakgrunn
  Om man ønsker kan man her legge inn en bakgrunn bak innmeldingsskjema.

Avanserte innstillinger:
 • Ansvarlig
  I dette feltet kan man legge inn en eller flere personer som skal være ansvarlig for å behandle søknader som blir mottatt fra dette skjemaet. 

 • Bekreftelse melding
  Her kan man fritt skrive inn en tekst som skal vises etter noen har fylt ut innmeldings-skjemaet.

 • Send knapp
  Hvis man ønsker kan man her endre teksten på "Send inn"-knappen.

 • Videresend til
  I dette feltet kan man legge inn en URL(nettadresse). Etter man har fylt ut innmeldings-skjema vil man bli videresendt til denne adressen.

Når man har fylt ut tittel og de feltene man måtet ønsker trykk "Neste" nede i høyre hjørnet.
Medlemskap
I dette steget bestemmer du om personer får lov til å velge medlemskap, avdeling eller gruppe når de melder seg inn.

Du kan velge om et medlemskap, avdeling eller gruppe skal være:
 • Skjult
  Hvis medlemskap, avdeling eller gruppe er skjult vil man ikke kunne velge dette på innmeldings-skjemaet, og innmeldings-søknader vil ha tomme felt for  medlemskap, avdeling og gruppe.

 • Predefinert (forhånds-definert)
  Hvis man setter medlemskap, avdeling eller gruppe til å være predefinert vil man ikke kunne bestemme dette på innmeldings-skjema, men alle innmeldinger fra dette skjemaet vil ha felter satt til den verdien man har satt som predefinert.

 • Valgbar
  Felter som settes til valgbare vil være synlige på innmeldings-skjemaet og personer som melder seg inn kan velge mellom alternativer man huker av på.
Når man har fylt ut alle felter trykk "Neste" i nedre høyre hjørnet.
Skjema felter
I dette steget velger man om egendefinerte-felter skal inkluderes på innmeldings-skjemaet og hvilken felter som skal være obligatorisk.

 • Egendefinerte felter
  Her huker du av foran de  egendefinerte-feltene som du ønsker at medlemmer skal få opp på innmeldings-skjemaet.

 • Påkrevde felter
  Her huker du av foran du de feltene som skal være obligatorisk å fylle ut på innmeldings-skjema.
Når ønskede felter er huket av på oppretter du skjemaet ved å trykke "Opprett" nede i høyre hjørnet.
Etter man har opprettet et skjema vil du se at det vises i listen over innmeldings-skjemaer.
Du kan gå inn på innmeldings-skjemaet ditt ved å trykke på link-symbolet under kolonnen "Url":
Du kan redigere et innmeldings-skjema ved først å trykke inn på fanen "Personer --> Innmeldinger".
Deretter trykker man på den hvite knappen med et tannhjul i øvre høyre hjørnet.
Du kan nå trykke på et innmeldings-skjema i denne listen for å redigere det.

En beskrivelse av de forskjellige feltene på innmeldinger finnes under spørsmålet over; "Hvordan opprette et innmeldings-skjema?"
Om man ikke ønsker at et innmeldings-skjema skal kunne brukes lenger kan man enten slette eller deaktivere det.
Et deaktivert innmeldings-skjema vil fortsatt være tilgjengelig i Styreportalen og kan aktiveres igjen seinere.
Derimot om man sletter et innmeldings-skjema vil det fjernes helt fra Styreportalen.

Du kan slette/deaktiver et innmeldings-skjema ved først å trykke inn på fanen "Personer --> Innmeldinger".
Deretter trykker man på den hvite knappen med et tannhjul i øvre høyre hjørnet.
Trykke deretter på det innmeldings-skjema i denne listen du ønsker å slette/deaktivere.
Du kan nå slette eller deaktivere innmeldings-skjemaet ved å trykke på en av de to knappen nede til venstre.
Etter som personer leverer inn innmeldings-søknader vil du se søknadene i listen under "Personer --> Innmeldinger".
For å behandle en innmeldings-søknad trykk på søknaden i denne listen.
For å melde inn en person er det tre steg man må igjennom, "Medlem", "Foresatte", og "Oppsumering".
Info fra innmeldings-skjema er allerede lagt inn i felter, så man trenger i utgangspunktet bare å dobbeltsjekke info og evt. rette på feil.

Medlem
Her får du opp info om det nye medlemmet og personens medlemskap. Dobbeltsjekk har at info er fylt ut korrekt.

Til høyre under "Potensielle duplikater" vil du også få opp personer i deres organisasjon med lignende info som dette ny medlemmet.
Hvis du finner personen i listen til høyre anbefaler vi sterkt at du trykker "Velg" på denne personen. Da vil det ny medlemskapet knyttes til den eksisterende personen heller enn at det opprettes en ny person i deres organisasjon.

Når info er sjekket og evt. rette på, så trykk "Neste" nede i høyre hjørnet.
Foresatte
I dette steget sjekker du at info om foresatte er korrekt på samme måtet som du sjekket medlemmet.
Også her vil du få oppe en liste med "Potensielle duplikater" hvis det er andre personer i deres organisasjon med lignende info.
Oppsummering
Siste steg er å se over at registrering er korrekt og trykke "Opprett" i nedre høyre hjørnet.
Når dere har opprettet et innmeldingsskjema og er klar for å ta det i bruk, gjenstår det bare gjøre linken synlig for nye medlemmer.
Dette kan gjøres på flere forskjellige måter og deres organisasjon finner nok en kombinasjon som passer for dere.

Det første man må gjøre uansett er å få tak i linken(URLen) til deres innmeldings-skjema:
 • Trykke inn på fanen "Personer --> Innmeldinger".
 • Deretter trykk på den hvite knappen med et tannhjul i øvre høyre hjørnet.
Inne her i listen over innmeldingsskjema finner du linken(URLen) til deres skjema under kolonnen "URL". 
Du kan kopiere denne linken enten ved å høyre-klikke på kjetting-symbolet å velge valget "Kopier lenke" ("Kopier linkadresse" / "Kopier koblilng" Navnet på valget er avhengig av nettleser.)
Du kan også kopiere denne linken enten ved å klikke på kjetting-symbolet for så å kopiere adressen i din nettleser.
Når du har linken til deres innmeldings-skjema så er du klar til å dele ut innmeldingsskjema.


Send linken på Epost eller SMS
Om du bare ønsker at det er bestemte personer som skal kunne melde seg inn via dette skjemaet (eks. dette er ett innmeldings-skjema for styret eller en komité), så er det ofte enklest å sende dem denne lenken på epost eller SMS.


Legg inn linken i et nyhetsbrev eller plakat
Om innmeldings-skjema skal være offentlig tilgjengelig kan man legge inn lenken i et nyhetsbrev, en plakat eller en flyer/brosjyre.
Hvis lenken skal inkluderes på et fysisk/papir medium kan det være greit å heller legge inn en QR-kode av lenken. (Det er mulig å gjøre lenken om til en QR-kode eksempel via verktøy som denne QR Code Maker).


Legg inn innmeldings-skjema på en nettside
Hvis dere har en egen nettside er det fult mulig å legge inn innmeldings-skjema på den
Dette kan enten gjøres ved å lage en lenke eller en knapp til innmeldings-skjema, eller det er også mulig å legge inn selve innmeldings-skjema på nettsiden.

Hvis du skal legge inn selve innmeldings-skjema på en nettsiden må dette gjøres via HTML-kode.
Kopier HTML-koden under inn på din nettside og erstatt [ULR TIL DITT INNMELDINGS_SKJEMA] med deres URL:
<div class="" style="text-align:center"> <iframe class="responsive-iframe" src=" [ULR TIL DITT INNMELDINGS_SKJEMA] " width="100%" height="1650" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling=yes></iframe> </div>

Om du skal legge inn innmeldings-skjema i Styreportalen sin nettsideløsning trykk "Innhold --> Apper --> Egendefinert HTML-kode" og lim inn koden over.
(Husk å erstatte [ULR TIL DITT INNMELDINGS_SKJEMA] med faktisk URL.)

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS