Kalender

Få en oppdatert aktivitetskalender

Dette lurer mange på

Du kan se oppmøte som deltakere har meldt fra om rett i Styreportalen.
Trykk først på aktiviteten i kalenderen du ønsker å se oppmøtet for.
Du vil nå få opp en tabellen til høyre med alle deltakerne i aktiviteten. I kolonnen "Status" kan du se om de har meldt oppmøte, og i kolonnen "Kommentar" kan du se evt. kommentar på oppmøtet.
Ja, det er fult mulig å endre dato og tidspunkt for en aktivitet.
Trykke først på aktiviteten i kalenderen slik at du får opp all info om aktiviteten.
Når du har trykket på en aktivitet kan du redigere den ved å trykke på den blå knappen merket med en blyant.
Trykk så på start eller slutt datoen for å endre den, og trykk "Lagre".
Påmelding: Alle deltakere blir registreres med ukjent oppmøte og de må selv gi beskjed om de kommer eller ikke kommer på aktiviteten. Denne påmeldingstypen anbefales hvis man må ha bekreftelse fra personer som skal delta. 
Avmelding: Alle deltakere blir registrert som at de kommer på aktiviteten og man må manuelt registrere om man ikke kommer. Dette er anbefalt for aktiviteter som øvinger, treninger, etc. der man forventer at alle kommer med mindre de melder fravær. 
Ikke påmelding: Deltakere vil ikke kunne melde oppmøte. Personer som kan redigere oppmøte kan fortsatt manuelt registrere dette på aktiviteten.
Ja, det er fult mulig å opprette en aktivitet tilbake i tid, eller mens man utfører en aktivitet. 
Trykk på den grønne "+"-knappen i øvre venstre hjørnet av kalenderen og velg en dato tilbake i tid.
Ja, du kan opprette så mange aktiviteter på en dag som du måtte ønske.
Bare trykk på den grønne "+"-knappen i øvre venstre hjørnet av kalenderen og velg dato.
Dersom du sletter en aktivitet vil den fjernes helt fra kalender, Tutti, etc.
I motsetning vil en avlyst aktivitet fortsatt være synlig i kalenderen, Tutti, etc., men den vil bli merket som avlyst.
Det er også mulig å varsle deltaker om at en aktivitet er avlyst.
Om en aktivitet er frem i tid som medlemmer har blitt informert om anbefaler vi heller å avlyse aktiviteten enn å slette den.
Kalenderen i Styreportalen lar deg planlegge og administrere aktivitetene til din organisasjon. Her kan du enkelt opprette aktiviteter for bestemte grupper eller avdelinger, og få til en hver tid oversikt over hvem som kommer.
Kalenderen er koblet opp mot Tutti-appen slik at deltakere kan få oversikt over aktiviteter og melde oppmøte rett fra sin telefon.
1. Opprett en ny aktivitet
Trykk på den grønne knappen med et "+"-ikon for å opprette en ny aktivitet

2. Naviger i kalenderen
Du kan bla frem og tilbake i kalenderen med de to pilene i øvre høyre hjørnet. Du kan gå direkte til dagens dato ved å trykke på knappen merket "I dag".

3. Forskjellige visninger 
Kalender har fire forskjellige måter den kan vise aktiviteter på; måned, uke, dag, og agenda. Bytt gjerne visning slik at du får best visning og nok info om de aktivitetene du jobber med.

4. Oppmøterapport
Trykk på denne knappen får å hente ut en oversikt over oppmøte og fravær til deltakerne i en bestemt periode.

5. Administrer
Du kan trykke her for å opprette, endre eller slette steder og aktivitetstyper. 

6. Trykk på en aktivitet
Om du trykker på en eksisterende aktivitet får du muligheten til å se mer info om den, og man kan endre  på den aktiviteten.
Ved å klikke på "+"-knappen i øvre venstre hjørne av kalenderen kan du opprette en ny aktivitet.
Når du har trykket på "+"-knappen får du opp flere felter der du kan fylle inn info om aktiviteten du oppretter.
Det er fem felter som må fylles ut; Tittel, Start, Slutt, Gjelder for, og Påmelding.
Etter du har lagt inn info om aktiviteten kan du opprette den ved å trykke "Lagre" nede i høyre hjørnet.
Tittel: I dette feltet fyller du inn navnet på denne aktiviteten, eks. "Mandagsøving Juniorer" eller "Helge Seminar".

Start: Her fyller man inn start tidspunkt og dato på aktiviteten. 

Slutt: Fyll i slutt dato og tidspunkt for aktiviteten.
    OBS: Om man skal opprette gjentagende aktiviteter er dette dato og tidspunkt for første aktiviteten man skal fylle ut her.

Gjelder for: Trykk i dette feltet for å velge hvem som skal delta på aktiviteten.
Velg først om aktiviteten skal være for "Medlemmer" eller "Styre/komitéer". Deretter velger du hvilken personer, grupper og/eller avdelinger som skal delta på aktiviteten.
Om aktiviteten er for medlemmer kan du også bestemme om bare medlemmene og/eller foresatte skal delta på aktiviteten, og i tillegg hvilken status personene skal ha.
    OBS: Foresatt vil kunne se og føre fravær på aktivitetene til sine barn selv om de ikke er lagt inn som deltaker(Gjeler for) på aktiviteten.
    Altså bare huk av på foresatt om de faktisk skal være tilstede på aktiviteten.
Aktivitetstype: Her kan du bestemme hvilken type aktivitet dette skal være. Du kan velge blant eksisterende typer ved å trykke i feltet. Det er også mulig å opprette en ny type ved å skrive rett inn i feltet.

Prosjekt: Her kan man knytte aktiviteten til et bestemt prosjekt. Prosjekter må først opprettes under fanen "Prosjekt".

Sted: I dette feltet legger du inn hvor aktiviteten skal være. Du velger blant eksisterende steder ved å trykke i feltet. Man kan også opprette et nytt sted ved å trykke den grønne knappen "Opprett nytt sted".

Kommentar: I dette feltet kan du legge inn en mer detaljert beskrivelse av aktiviteten og annen info til deltakerne. Dette feltet, og alt som er skrevet i det, er synlig for deltakere og andre som kan se aktiviteten. 

Internkommentar: Dette feltet er bare synlig for personer som kan redigere aktiviteten. Her kan man legge inn info til andre personer som administrerer aktiviteter, eksempel info rundt planlegging av aktiviteten eller info som ikke skal deles med deltakerne. 

Påmelding: Det er tre forskjellig typer påmelding aktiviteter i kalenderen kan ha: Avmelding, Påmelding, og Ikke påmelding
  • Påmelding: Alle deltakere blir registreres med ukjent oppmøte og de må selv gi beskjed om de kommer eller ikke kommer på aktiviteten. Denne påmeldingstypen anbefales hvis man må ha bekreftelse fra personer som skal delta.
  • Avmelding: Alle deltakere blir registrert som at de kommer på aktiviteten og man må manuelt registrere om man ikke kommer. Dette er anbefalt for aktiviteter som øvinger, treninger, etc. der man forventer at alle kommer med mindre de melder fravær.
  • Ikke påmelding: Deltakere vil ikke kunne melde oppmøte. Personer som kan redigere oppmøte kan fortsatt manuelt registrere dette på aktiviteten.

Gjentagende aktivitet: Om dette er en aktivitet som gjentas ved bestemte dager eller datoer kan du trykke på "Gjentagende aktivitet" for å opprette flere aktiviteter samtidig.
Før du trykker på "Gjentagende aktivitet" så sjekk "Start" og "Slutt". Disse skal være satt til dato og tidspunkt for første aktiviteten du skal opprette.
Når du så trykker på knappen velger du hvor ofte aktiviteten skal gjentas og datoen til siste aktivitet.
Send varsel i Tutti: Her kan man velge om medlemmer skal varsles om at det er opprettet en ny aktivitet. Hvis aktiviteten er satt til "Påmelding" eller "Avmelding" anbefaler vi i skru på "Send varsel i Tutti" slik at deltakere får mulighet til gi beskjed om de kommer eller ikke.
OBS: Denne innstillingen påvirker ikke påminnelser før aktiviteter. Bare varsel om at en ny aktivitet er opprettet.
I motsetning til å slette en aktivitet vil en avlyst aktivitet fortsatt være synlig i kalenderen, Tutti, etc., men den vil bli merket som avlyst. Det er også mulig å varsle deltaker om at en aktivitet er avlyst. Om en aktivitet er frem i tid som medlemmer har blitt informert om anbefaler vi heller å avlyse aktiviteten enn å slette den.

Du avlyser en aktivitet ved å finne den i kalenderen og trykke på tittelen til aktiviteten slik at du får opp mer info. Deretter trykker du på den blå knappen med en blyant for å redigere aktiviteten.
Når du har trykket inn for å redigere en aktivitet får du valget "Avlys aktivitet", skru på dette valget for å avlyse aktiviteten.
Når du setter på "Avlys aktivitet" får du også opp valget om å varsle medlemmer i Tutti om at aktiviteten er avlyst.
Du kan redigere og slette en eksisterende aktivitet.
Trykke først på aktiviteten i kalenderen slik at du får opp all info om aktiviteten.
Når du har trykket på en aktivitet kan du redigere den ved å trykke på den blå knappen merket med en blyant eller slette den ved å trykke på det røde søppelspannet:
Om man skal opprette flere aktiviteter som gjentas ved bestemte dager eller datoer kan man opprette flere aktiviteter samtidig.
Dette gjøres på samme måte som man oppretter en enkelt aktivitet.

Først trykk på den grønne-knappen med et "+"-ikon i øvre høyre hjørnet av kalenderen.

Når du har trykket på "+"-knappen får du opp flere felter der du kan fylle inn info om aktivitetene du oppretter.
Det er fem felter som må fylles ut; TittelStartSluttGjelder for, og Påmelding.
Infoen som fylles ut i feltene vil bli likt på alle aktivitetene, unntatt dato. Man kan seinere redigere info på den enkelte aktiviteten.
OBS: "Start" og "Slutt"-dato skal settes til dato for første aktiviteten du skal opprette.
Når du har fylt ut alle felter trykker du på  "Gjentagende aktivitet"-knappen under "Ekstra valg".
Du vil nå få opp en dialog der du fyller ut hvor ofte aktivitetene skal gjentas og datoen for siste aktivitet.
Etter alt er fylt ut trykker du "Lagre" nede i høyre hjørne.
Under oppretting og redigering av en aktivitet er det mulig å legge inn et sted og en aktivitetstype. Disse kan begge opprettes samtidig når man oppretter en aktivitet, men det er også mulig å opprette, redigere, og slette dem utenom dette.

Når du er inne i kalenderen har du en knapp øverst i høyre hjørnet merket "Administrer". Om du trykker på denne får du opp to valg "Administrer steder" og "Administrer aktivitetstyper". Trykk på det valget som passer hva du skal endre på.
Når du har trykket på et av valget blir du sendt til en visning av de eksisterende steder/aktivitetstyper. Du kan her opprette et nytt sted/aktivitetstype ved å trykke på den grønne knappen i øvre høyre hjørnet.
For å slette eller redigere et eksisterende valg må du først huk av i boksen foran valget. Deretter kan du trykke på blyanten for å redigere eller søppelspannet for å slette. 
Det er tre forskjellig typer påmelding aktiviteter i kalenderen kan ha: AvmeldingPåmelding, og Ikke påmelding

  • Påmelding: Alle deltakere blir registreres med ukjent oppmøte og de må selv gi beskjed om de kommer eller ikke kommer på aktiviteten. Denne påmeldingstypen anbefales hvis man må ha bekreftelse fra personer som skal delta. Eksempel hvis man må bestille materiale før aktiviteten, eller man må lage plass til deltakerne.

  • Avmelding: Alle deltakere blir registrert som at de kommer på aktiviteten og man må manuelt registrere om man ikke kommer. Dette er anbefalt for aktiviteter som øvinger, treninger, etc. der man forventer at alle kommer med mindre de melder fravær.

  • Ikke påmelding: Deltakere vil ikke kunne melde oppmøte. Personer som kan redigere oppmøte kan fortsatt manuelt registrere dette på aktiviteten.
Hvis det er blitt registrert fravær på aktiviteter kan man ta ut en oversikt over oppmøte på aktivitetene i en bestemt periode.
Dette gjøre man ved først å trykke på den blå knappen merket "Oppmøterapport" oppe til høyre.
Du vil nå få oppe en liste med aktiviteter til venstre og noen valg til høyre.

Velg først Fra dato og Til dato for perioden du ønsker å ta ut oppmøte for.
Du kan nå søke, filtrere og/eller sortere aktivitetene i listen slik at du får opp aktivitetene du ønsker.

OBS: Vi anbefaler å ta ut oppmøte for en type aktivitet og en type gruppe av gangen. Om man ønsker oversikt over oppmøtet til flere grupper/avdelinger anbefaler vi å ta ut flere oppmøterapporter.

Når man har søkt og filtrert huk så av i boksen foran tittelen til de aktivitetene man ønsker å ha med på oppmøterapporten.
Trykk så på "Eksport Oppmøterapport" for å hente ut rapporten.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS