Komitéarbeid

Få orden på møtene til alle deler av organisasjonen.

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
Modulen for "Komitéarbeid" kan brukes til å holde oversikt over møter, sende ut info, og lagre dokumenter i et eget filarkiv for en komité.
Komité-medlemmer vil ha tilgang til lignende verktøy som styret, men deres møter og filarkiv holdes separat fra styrets og andre komitéers møter og filer.
For mer detaljert info rundt hvordan sette opp møter og hvordan bruke filarkivet ta en titt på "Styrearbeid".

Møter

1. Knapp for å legge til nytt møte
Trykk her for å opprette et nytt møte

2. Filtreringsknapp
Filtrer hvilke aktiviteter som skal vises i listen

3. Vis arkiverte møter 
Velg om du vil vise møter som er merket "arkivert" i listen. Denne kan brukes til å hente opp gamle møter, etter at de er blitt "arkivert".

4. Komitékalender
Her vises alle arrangementer til Komitéen. Møter som er blitt opprettet med (+)knappen øverst til venstre i bildet, og andre arrangementer som er blitt opprettet med (+)knappen over kalenderen. Man åpner selve arrangementet ved å klikke på hendelsen. Hvis dette er et møte kommer man inn i redigeringsbildet for møtet. Er det et annet arrangement får man valget mellom å redigere eller slette. 

5. Knapp for å legge til andre arrangement for styret
Trykk her for å legge til et annet arrangement.

Filer

Her kan man arkivere filer som er aktuelle for komitéen, etter ønsket katalogstruktur. Denne strukturen oppretter man ved å opprette mapper og legge til undermapper. Filer laset opp til katalogen når man har uthevet ønsket mappe og velger "Last opp fil". Systemet støtter også drag-and-drop, så du kan også bare dra filer inn i ønsket mappe. 

1. Last opp
Trykk her for å laste opp en eller flere filer. De vil lastes opp til den markerte mappen. Filer og mapper kan flyttes ved klikk-og-dra.

2. Opprett mappe
Oppretter en ny mappe. Om det er markert en mappe vil den nye mappen opprettes som en undermappe.

3. Endre navn 
Lar deg endre navn på den markerte filen eller mappen

4. Slett
Sletter den markerte filen eller mappen.
Man oppretter en komité fra fanen "Oppsett --> Komitéoppsett".
Inne på denne siden trykk så på den grønne "+"-knappen i øvre høyre hjørnet.
Du vil nå få opp en dialog der du kan opprette en ny komité.
Fyll ut feltene her og trykk deretter på "Lagre".

Tittel: Navn på komitéen

Beskrivelse: Mer detaljer og info om komitéen

Skjul komité i Tutti: Komitéer og komité-medlemmene vil være synlig i Tutti for andre medlemmer slik at de kan kontaktes. Huk av her for å skjule komitéen.
En komité kan redigeres enten fra fanen "Moduler --> Komitéarbeid" eller fra fanen "Oppsett --> Komitéoppsett".
Rediger en komité ved å trykke på tannhjulet til høyre for komité-navnet.
En komité kan bare slettes hvis det ikke er noen medlemmer i komitéen.
Altså først gå inn i fanen "Oppsett --> Rolletildeling" å fjern alle personer fra rollene knyttet til komitéen.
For mer info om "Hvordan fjerne en person fra en rolle?" se: Oppsett - Rolletildeling

Når komitéen ikke har noen medlemmer lengre kan den slettes fra "Oppsett --> Komitéoppsett".
Trykk på tannhjulet til høyre for komité-navnet.
Du vil nå få opp en dialog som lar deg slette eller redigere en komité.
For å slette komitéen trykk "Slett" nede i venstre hjørnet.
Når det opprettes en komité vil det også laget tre tilknyttede roller: Komiteleder, Komitesekretær, og Komitemedlem.
Du ligger til personer i komitéen ved å gi personen en av disse rollene. Det kan være mer enn en person i hver rolle, og en person kan ha flere roller.

For å legge til en person i en komité-roll trykk inn i fanen "Oppsett --> Rolletildeling" og finn komitéen med de tre tilhørerne rollene.
Trykk så "Legg til person" under den rolle du vil legge til en person.

Mer info rundt rolle og tilgang kan finnes her: Oppsett - Rolletildeling
I likhet med andre roller kan du bestemme hvilken tilganger som komité-roller skal gi til personer.
Dette endres under "Oppsett --> Administrer roller".
Får mer info om "Hvordan redigere en rolle?" se: Oppsett - Administrer roller

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS