Meldingssenter

Samle all kommunikasjon og informasjonsflyt til én plattform

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
I fanen "Meldingsenter --> Feed" finner du en oversikt over alt av innlegg og meldinger som du er avsender av. Dette er kan ligne en utboks.

1. Liste over utsendelser
I midten ser man en liste utsendelser fra systemet. Til høyre vises hvor mange av mottakerne av som systemet har fått sendt utsendelsen til.

2. Nytt innlegg
Man kan klikke på "+"-knappen i øvre høyre hjørnet for å opprette et nytt innlegg.

3. Søk etter et innlegg
I søke-feltet til høyre kan man søke etter tidligere utsendte innlegg. Her kan man søke på enten tittelen eller innholdet i et innlegg.

Man kan trykke inn på en bestemt utsendelse i listen.


1. Detaljer om utsendelsen
Her får du opp hele utsendelsen med tekst, bilder og evt. andre vedlegg.
Du får her også valget om å slette utsendingen fra "Feed" ved å trykke "Slett feedpost" i øvre høyre hjørnet. Dette vil også fjerne utsendingen fra Tutti-appen.
Om utsendingen er et innlegg får du også mulighet til å redigere selve innlegget.

2. Mottakere
Her får du en mer detaljert visning av hvem og hvordan en utsendelse er blitt sendt ut. Om du holder over ikonene til høyre får du mer info.

Om en person ikke har mottatt en utsendelse anbefaler vi å sjekke kontakt-info på personen og om de har tilgang til Tutti.

3. Kommentarer
Her vises kommentarer som blir lagt inn på utsendelsen i Tutti.
I Styreportalen har vi to hovedtyper av utsendelser; innlegg og kortmeldinger.

Innlegg
I de fleste tilfelle anbefaler vi å sende ut innlegg:
  • Et innlegg kan inneholde tekst, bilder, video, vedlegg, m.m.
  • Innlegg sendes på epost og/eller til Tutti. 
  • Innlegg kan redigeres etter at de er blitt sendt ut.

Kortmelding
Kortmelding er ideelt om du har en liten beskjed som haster:
  • Kortmeldinger inneholder bare tekst
  • En kortmelding sendet på SMS og/eller til Tutti.
Et innlegg opprettes ved å trykke inne på fanen "Meldingssenter --> Nytt innlegg".

1. Tittel
Her skriver du inn innleggets tittel

2. Legg inn innhold
I dette felte oppretter du selve innlegget. Du kan fritt skrive inn tekst, eller du kan  legge inn lister eller bilder ved å bruke knappene i menyen over feltet.
Om du ønsker å legge inn en lenke kan dette gjøres ved å høyre-klikke med musen i feltet.

3. Legg inn vedlegg
Du kan legge inn en fil som vedlegg i innlegget ved enten å trykke i dette feltet eller ved dra en fil inn i feltet. 

4. Velg mottakere
Her velger du hvem som skal motta innlegget.
Velg først om innlegget skal sendes til "Medlemmer" eller "Styre/komitéer". Deretter velger du hvilken personer, grupper og/eller avdelinger som du ønsker å sende det til.
Om du sender et innlegg til medlemmene kan du også bestemme om bare medlemmene og/eller foresatte skal motta innlegget, og i tillegg hvilken status medlemmene som skal motta innlegget skal ha.

5. Velg avsender(e)
Her velger du hvem som skal stå som avsender, eksempel deg selv, styret, en komité, etc.

6. Send innlegg
Trykk er for å sende innlegget
En kortmelding opprettes ved å trykke inne på fanen "Meldingssenter --> Ny kortmelding".

1. Legg inn innhold
Her kan du skrive inn hva som skal stå i kortmeldingen.

2. Velg mottakere
Her velger du hvem som skal motta kortmeldingen.
Velg først om den skal sendes til "Medlemmer" eller "Styre/komitéer". Deretter velger du hvilken personer, grupper og/eller avdelinger som du ønsker å sende til.
Om du sender en kortmelding til medlemmene kan du også bestemme om bare medlemmene og/eller foresatte skal motta innlegget, og i tillegg hvilken status medlemmene som skal motta innlegget skal ha.

3. Velg avsender(e)
Her velger du hvem som skal stå som avsender, eksempel deg selv, styret, en komité, etc.

4. Send innlegg
Trykk er for å sende kortmeldingen
I Styreportalen kan du se og opprette chatter fra fanen "Meldingssenter --> Chat".
Du oppretter en ny chat ved å trykk på knappen merket "Ny Chat" under listen over eksisterende tråder. Deretter velger du deltakerne i chatten.

Chatter i Styreportalen er koblet opp mot meldinger i Tutti slik at man kan sende, svar og opprette chatter i appen via Styreportalen.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS