Økonomi -
Visma eAccounting

Integrasjon med Visma eAccounting

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
Integrasjon mellom Styreportalen og Visma eAccounting vil gjøre det enklere for kasserer og styret.

Alle aktive medlemmer og foresatte vil bli overført til  Visma og holdes oppdatert. Dette vil si at hvis dere får nye medlemmer så vil de automatisk bli overført til  Visma. Det samme gjelder hvis noen endre for eksempel adresse eller e-postadresse.

Når dere har fakturert i Visma vil fakturaene til medlemmer og foresatte hentes til Styreportalen og vises for medlemmer og foresatte i medlemsappen Tutti.
På denne måten vil de alltid ha betalingsinformasjon tilgjengelig. Når fakturaen er registrert som betalt vil den vises som betalt i Tutti.

Integrasjon er delt i 3 deler:
1 - Overføring av medlemmer og Foresatte
Når integrasjon er aktivert i Styreportalen vil Styreportalen og Visma eAccounting "snakke sammen". 
Hvis dere har kunder i  Visma eAccounting vil dere måtte svare på om noen av de også ligger i Styreportalen.no 
Når dette er gjort vil alle aktive medlemmer og foresatte overføres til  Visma eAccounting

2 - Kontingentgrupper
Det er mulig å sette opp kontingentsatser i Styreportalen som blir sendt med inn til  Visma eAccounting
Dette gjør at man kan fakturere kontingent med å velge å fakturere alle med samme kontingentgruppe. 
Integrasjon sørger for at alle aktive medlemmer alltid har riktig kontingentgruppe, basert på oppsettet i Styreportalen.

3 - Henting av faktura til Styreportalen.
Hver natt hentes alle faktura fra Visma eAccounting og publiseres for medlemmer og foresatte i Tutti-appen. 
Medlemmene vil se at de har fakturaer som ikke er betalt, og de kan se betalingsinformasjon. Dette er inkludert kontonummer, forfallsdato og beløp. 
Når fakturaen er betalt og dette er registrert i Visma eAccounting vil fakturaen bli markert som betalt i Tutti-appen.
Logg inn i Styreportalen og gå til "Markedsplass" og velg "Visma eAccounting"
Trykk på knappen "Bestill".
Etter du har trykket bestill må du bekrefte eventuelle vilkår.


Når integrasjonen er bestilt får du opp denne meldingen:
"
Takk for bestilling av integrasjon med Visma eAccounting

For å sette opp integrasjon på en god måte ønsker vi å hjelpe deg med dette.
Gå inn på denne siden dok.styreportalen.no/booktid
og velg tidspunt det passer for deg å sette opp integrasjon.
Selve oppsettet tar ca 10 minutter.

Denne informasjon vil også bli sendt på epost til deg.

"
Vi har mange korps som er ønsker å ta i bruk økonomi-integrasjonen sammen med Styreportalen.
For å gjøre det lettere å komme i gang med deres regnskaps-system har vi utarbeidet, sammen med regnskapsfører, et forslag til kontoplan for korps:

Kontoplan:
Kode Navn
3111Medlemskontingent
3150Kafeinntekter
3211Billettinntekter
3230Spilleinntekter
3241Egenandeler
3401Dugnadsarbeid
3720Grasrotandelen
3740Tillskudd
3760MVA-kompensasjon
3820Gaver/Sponsorinntekter
Kode Navn
4510 Dirigenthonorar (Faktura)
4515 Vikar - dirigenthonorar (Faktura)
4520 Instruktørhonotar (Faktura)
4525 Honorar og godtgjørelse innleide (Faktura)
6300Husleie
6312 Leie konsertlokale
6411 Leie instrumenter
6440 Leie transportmiddel
4710 Innkjøp noter
4700 Innkjøp instrumenter
4720 Innkjøp instrumentrekvisita
6521Vedlikehold instrumenter
6820Rekvisita, trykksaker
6740Dataprogram
6790Diverse driftskostnader
7010Reise/opphold
7020Prosjektutgifter
7025NM utlegg
7030Påmeldingsutgifter
7320Reklamekostnad
7411Kontingentutgifter (NMF)
7470Gaver/Blomster
7712Tap på fordringer tidligere år

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS