Prosjekt

Planlegg prosjekter frem i tid

Dette lurer mange på

For å sette opp en innsamlingskampanje der dere kan selge digitale skrapelodd må organisajonen logge seg inn på styreportalen.no og gå inn på "Moduler --> Digital dugnad".

Hvis din organisajon ønsker å være med send oss en epost på post@styreportalen.no.
Når innsamlingskampanjen er avsluttet vil pengene som er samlett inn bli utbetalt innen 10 dager.
Innsamlingskampanjen varer i 14 dager.
Prisen på et skrapeloddene er 50,- kr pr lodd.
Hvert lodd koster 50,- kr.
Av dette går 33,- kr til organisasjonen.
Resterende går til å dekke transaksjonsavgift, premier, logistikk, frakt, administrasjon, drift av tjenesten og videre utvikling.
Ja, det kan du.
Dette gjøres via styreportalen.no under fanen "Moduler --> Digital dugnad".
Styreportalen skaffer alle gevinstene.
Organisajsonen som setter opp innsamlingskampanjen trenger ikke å tenke på dette i det hele tatt.
Vi velger ut premier som passer godt for din organisasjon.
De som vinner har mange gevinster de kan velge i mellom.
For å legge til nytt prosjekt trykk på den grønne knappen merket med et "+"-ikon i øvre høyre hjørnet.
Du vil nå få opp et skjema der man fyller inn info om prosjektet.

Tittel: Dette er navnet på prosjektet.

Beskrivelse: Her kan man legge inn en mer detaljert beskrivelse av prosjektet.

Publiser Tutti: Huk av i dette valget om du ønsker at prosjektet skal være synlig i Tutti-appen med en gang det er opprettet. Du kan alternativt publisere prosjektet seinere, for eksempel etter man har lagt inn filer i prosjektet.

Velg synlighet: Her velger du hvem som skal delta i prosjektet. Disse vil kunne se prosjektet i Tutti-appen hvis det er publisert.
Velg først om deltakere i prosjektet skal være "Medlemmer" eller "Styre/komitéer". Deretter velger du hvilken personer, grupper og/eller avdelinger som skal delta. Om prosjektet er for medlemmer kan du også bestemme om bare medlemmene og/eller foresatte skal delta, og i tillegg hvilken status personene skal ha.

Når feltene er fylt ut trykk "Lagre" nede i høyre hjørnet.
Etter at et prosjekt er opprettet kan det fortsatt redigeres, for eksempel om man skal endre deltakere.
For å redigere et prosjekt trykk på prosjektet i listen over prosjekter slik at du får opp mer detaljer.
Deretter trykk på den blå knappen i øvre høyre hjørnet merket "Rediger" for å redigere prosjektet.
Det vil nå vises en ny boks merket "Informasjon" med felter som lar deg redigere prosjektet. Når du har gjort endringer i/fylt ut disse trykk så "Lagre" for å utføre endringene.
Når et prosjekt er over, eller det ikke trengs lengre, kan man enten slette eller arkivere prosjektet.
 • Et arkivert prosjekt vil det ikke være synlig i Tutti lengre og heller ikke være normalt synlig i Styreportalen, men man kan fortsatt finne prosjektet under "Prosjekter" ved å trykke "Vis arkiverte".
 • Et slettet prosjekt vil slettes helt. I motsetning til et arkivert prosjekt er det ikke mulig å finne det eller gjenopprette det igjen.
Du kan slette/arkivere et prosjekt på lignende måte som man redigerer det:
 1. Trykk først inn på prosjektet i listen over prosjekter.
 2. Deretter trykk på den blå knappen merket "Rediger" i øvre høyre hjørnet.
 3. Du vil nå se en boks merket "Infornasjon". I nedre venstre hjørnet av denne boksen er to knapper: en oransje merket "Arkiver" og en rød med et søppelspann-ikon.
  Trykk på den oransje for å arkivere eller den rød for å slette.
Før man kan knyttet noter til et prosjekt må prosjektet opprettes og noter må være lagt inn i Notearkivet.
For info rundt hvordan ligge inn noter i Notearkivet se: "Moduler --> Notearkiv".

Start med å trykke inn i prosjektet du ønsker å knytte noter til i listen over prosjekter under fanen "Prosjekter".
Inne i prosjektet under beskrivelsen vil du se en liste over notesett som er knyttet til prosjektet. Om det ikke er noen notesett knyttet til prosjektet enda vil listen være tom.

For å knytte et notesett til prosjektet trykk den grønne knappen merket "Legg til notesett" i øvre venstre hjørnet av listen.
Når du trykker på denne knappen får du opp en liste med alle notesett.

Du kan søke, sortere og filtrere denne listen for å finne de notesettene du ønsker å legge inn i porsjektet.
For å velge et notesett som skal legges huk av i boksen foran tittelen til notesettet.

Når du har huket av på alle notesettene som skal legges til prosjektet trykk "Legg til notesett" knappen i nedre høyre hjørnet.
Når man har et prosjekt med noter knyttet til, er det mulig å dele ut disse til deltakere på eposet.

Først trykke inn i prosjektet du ønsker å dele ut noter fra i listen over prosjekter under fanen "Prosjekter". 
Du finner listen med notesett knyttet til prosjektet under beskrivelsen av prosjektet.

Huk av i boksen foran tittelen på de notesettene som du ønsker å dele ut.
Når du har huket av for de notesettene du ønsker å dele ut, trykk den blå  "Del ut noter"-knappen i øvre høyre hjørnet. 

Du får nå opp et vindu der du først skal velge hvem du ønsker å dele ut noter til.
Velg først om personer skal være "Medlemmer" eller "Styre/komitéer". Deretter velger du hvilken personer, grupper og/eller avdelinger det skal deles ut til.
Om man skal dele ut til medlemmer kan du også bestemme om bare medlemmene og/eller foresatte skal ha noter, og hvilken status mottakere skal ha.

Når man har valgt personer trykk blå "Neste steg"-knapp i nedre høyre hjørnet.
Det siste steget man må gjøre for å dele ut noter er å gi eposten en tittel og om man ønsker legge inn en melding som blir sendt sammen med notene.
Tittel et obligatorisk.

Man kan også her huke av for "Send beskjed i Tutti".
Om man huker at for dette valget vil det, i tillegg til å bli sendt en epost,  sendes et innlegg til Tutti med samme tittel, melding, og med en link til noter.
Dette vil også publisere prosjektet i Tutti om det ikke er blitt publisert.

Når man har lagt inn tittel, melding, og evt. huket av for "Send beskjed i Tutti" så trykk grønn knapp merket "Send" i nedre høyre hjørnet.
For at et prosjekt skal være synlig i Tutti-appen må prosjektet være publisert i Tutti.
 
Hvis du i Styreportalen trykker inn på "Prosjekter" deretter inn i prosjektet du ønsker å publisere vil du se statusen til prosjektet under tittelen:
Du kan publisere prosjektet i Tutti på to måter, enten samtidig som du deler ut noter på epost, eller ved å rediger prosjektet.

 • Når du deler ut noter på epost ved å trykke på "Del ut noter" knappen kan man huke av for "Send beskjed i Tutti". Dette vil i tillegg til å sende epost sende en beskjed i Tutti og publisere prosjektet.
  Se "Hvordan dele ut noter på epost?" for mer info rundt hvordan publisere noter i Tutti samtidig som man sender ut et innlegg og eposter.

 •  Du kan også publisere et prosjekt ved å trykke den blå "Rediger"-knappen i øvre høyre hjørnet. Huk så av på "Publiser Tutti" og trykk "Lagre".
  Se "Hvordan redigere et prosjekt?" for mer info.

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS