Tutti
- Oppsett og tilganger

Egen app for hele organisasjonen

Tutti
- For medlemmer og foresatte

Brukerguide for medlemmer og foresatte

Dette lurer mange på

Man kan opprette en chat i Styreportalen under fanen "Meldingssenter --> Chat" ved å trykke knappen "Ny Chat".
Mer info
Det er mulig å slette et innlegg eller en kortmelding fra "Feeden".
Dette sletter også utsendinger fra Tutti.
Man sletter innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke på utsendingen man vil slette, og deretter trykke "Slett feedpost".
Man redigerer et innlegget fra fanen "Meldingssenter --> Feed" ved å trykke inn på utsendingen man vil endre på, og deretter trykke "Rediger innhold".
Når du er ferdig å redigere husk å trykke "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
Det er fult mulig å sende en melding til bare foresatte.
Når man skal velge hvem som skal motta en melding har man to forskjellige avhukings-bokser under valget av avdeling/gruppe/person:Her er den ene merket "Medlemmer" og den andre "Foresatte". Om man huker av bare for foresatte, og ikke medlemmer, vil melding sendes ut bare til de foresatte til valgte personer eller avdeling/gruppe.
Det aller førest som bør gjøres er å sjekke om personer er registrert med riktig epost og mobilnummer i Styreportalen. Dette sjekkes i listene under "Personer".
Sjekk også listen over mottakere til utsendelsen i Styreportalen under "Meldingssenter --> Feed". Her skal navnet til personen vises, og det skal være en gul pil til høyre for navnet.

Om det fortsatt er vansker, så ta kontakt.
Det er en kostnad på kr 0.70,- per stk. knyttet til utsendelser av SMS fra Styreportalen.
Tutti er en egen app for både medlemmer og styret. Appen gir full oversikt over alle innlegg, aktiviteter og annen kommunikasjon innad i deres organisasjon. Samle informasjon på et sted og gi medlemmer, foresatte og andre mulighet til å melde fravær på en enkel måte.  
1. Person info
Trykk på person-kortet i øverst høyre hjørnet for å se din egen person-info og dine medlemskap.

2. Varsler
Du kan trykke på denne bjellen for å se en liste over alle varsler. Antall uleste varsler vises i tallet i hjørnet av bjellen.

3. Innstillinger
Trykk på dette tannhjulet for å endre innstillingene i Tutti.

4. Feed
Her vises en oversikt over alle innlegg som er publisert fra organisasjoner du er medlem av.

5. Aktiviteter
Alle aktiviteter du er deltaker i fro alle din organisasjoner vises her.

6. Hjem
Om du er med i flere enn en organisasjon vises dette valget. Trykk her for å bare se info fra en bestemt organisasjon.

7. Meldinger
Her kan du sende, svar og opprette chatter med personer i dine organisasjoner.

8. Prosjekter
Her vil du få en oversikt over info og filer tilknyttet prosjekter du er deltaker i.
Som medlem eller foresatt må tilgang til Tutti bli gitt av organisasjonen du er medlem i.
Har man ikke tilgang må man kontakte styret, ledelse, etc. i din organisasjon. 

Du kan logge inn i appen med telefonnummer eller med epost og passord.
Ved telefonnummer-innlogging får du tilsendt en kode på SMS som du logger inn med.

Tutti-appen kan lastes ned enten på Apple Store eller Google Play.
Android
iPhone
Det er personer med tilgang til "Oppsett" i Styreportalen som må gi tilgang til Tutti. Dette gjøres under menyen "Oppsett --> Tilgang Tutti" i Styreportalen.
I listen under "Oppsett --> Tilgang Tutti" får du opp alle personer som kan få tilgang eller har tilgang til Tutti.

For å få tilgang til Tutti må en person være registrert med en unik epost, og kan være registrert med et unikt mobilnummer. Altså kan ikke to personer bruke samme epost eller mobilnummer og ha tilgang til Tutti. Om det er to personer som har samme epost eller mobilnummer vil de vises med en varseltrekant bak i denne listen.

(Info over gjelder personer innenfor en enkelt organisasjon. Hvis en person skal ha tilgang i flere forskjellige organisasjoner samtidig, de bruke samme epost og mobilnummer i alle.)


Du kan gi tilgang til Tutti på to måter, manuelt eller automatisk.
Vi anbefaler å bruke automatiske tilganger. Derimot om dere ønsker å teste eller bli kjent med Tutti før man slipper inn alle personer er det greit å begynne med å bruke manuelle tilganger.
Manuelt
Når du gir tilgang til Tutti manuelt må dere spesifikt gi tilgang til alle personer som skal bruke Tutti. Altså om det registreres ny personer må man gå inn igjen på "Oppsett --> Tilgang Tutti" å gi dem tilgang.

For å gi tilgang manuelt trykk på det grønn "+"-tegnet i øvre høyre hjørnet.
Du vil nå få opp en dialog der du kan gi tilgang til personer.

I feltet under teksten "Gi manuell tilgang..." kan du søke etter personer du ønsker å gi tilgang til. Når du ser dem i listen under feltet trykk på navnet deres. Du kan gi tilgang til flere enn en person av gangen.

Når du gir tilgang til en person vil det sendes info om dette på epost til dem. Hvis du ikke vil at de skal sendes denne eposten kan du trykke "Ikke send e-post".
Vi anbefaler å send personer epost, spesielt om dette er først gang de bruker Tutti.

Når personer er valgt trykk "Lagre".
Automatisk
Når man gir tilgang automatisk velger man en bestemt inndeling av personer som skal ha tilgang til Tutti.
Tilganger vil da oppdateres om det legge til personer eller om det fjernes personer fra denne inndelingen.

For å sette opp automatisk tilgang trykk på "Juster tilgang".
Du vil nå få opp en dialog med en del avhukings-bokser der du velger hvem som skal få tilgang.

Medlemmer - Aktive/Permisjon/Midlertidig: Gir tilgang til alle medlemmer med "Status" satt til "Aktiv", "Permisjon", eller "Midlertidig"

Foresatte - Aktive: Gir tilgang til alle foresatte

Når du gir tilgang til en person vil det sendes info om dette på epost til dem. Hvis du ikke vil at de skal sendes denne eposten kan du trykke "Ikke send e-post".
Vi anbefaler å send personer epost, spesielt om dette er først gang de bruker Tutti.

Når du har huket av trykk "Lagre" i nedre høyre hjørnet.
(Hvis du ikke får logget inn i Tutti og ikke kan/får logget inn i Styreportalen, så anbefaler vi å kontakte styret, ledelsen, administrator, etc. i din organisasjon.)

Om en person ikke får logget inn i Tutti er det et par ting det er greit å sjekke i Styreportalen:

 • Har personen fått tilgang til Tutti:
  Sjekk i listen under "Oppsett --> Tilgang Tutti" om det er en grønn hake bak personens navn i listen. Om de ikke har det prøv gjerne å gi dem tilgang etter beskrivelsen i spørsmålet over "Hvordan gi personer tilgang til Tutti?". 

 • Er personen lagt inn med riktig epost:
  For at en person skal få tilgang til Tutti må de være lagt inn med en epost. Om personen ikke har en epost i listen "Oppsett --> Tilgang Tutti" så må dette legges inn på personen.
  I tillegg må eposten være unik, altså kan den ikke være registrert på andre personer i korpset.
  Dobbeltsjekk også at eposten faktisk er skrevet korrekt.

 • Er mobilnummeret til personen riktig:
  Mobilnummer er ikke obligatorisk og må altså ikke legges inn for at en person skal få tilgang til Tutti. Derimot om det legges inn må det, i likhet med epost, være et unikt mobilnummer. Altså et og samme mobilnummer kan ikke brukes på to forskjellige personer.
  Om en person har et mobilnummer dobbeltsjekk gjerne at det er skrevet korrekt og har riktig landskode.

 • Vises det noen varseltrekant på personen under "Oppsett --> Tilgang Tutti":
  Om det er en epost eller et mobilnummer som er brukt på andre personer vil det vises en eller flere varseltrekanter bak navn, epost, eller mobilnummer til personen i listen "Oppsett --> Tilgang Tutti". 
  Hvis du ser en eller flere varseltrekanter på en person anbefaler vi å søk i listen etter andre personer med samme epost eller mobilnummer. Epost eller mobilnummer må da endres eller fjernes fra en av personene for å kunne gi dem tilgang.

Hvis det er personer som sliter med innlogging i Tutti ta kontakte oss på: support@styreportalen.no
Om du tar kontakt send med nok info slik at vi kan hjelpe deg:
 • Organisasjons-navn
 • Navn på personen som har problemer
 • Epost og/eller mobilnummer til personen
Under fanen "Aktiviteter" i Tutti får du en oversikt over alle aktiviteter i alle organisasjoner som du er medlem av
På noen aktiviteter der ønsker din organisasjon tilbakemelding fra deg om du kommer eller ikke. Du vil da se ditt profilbildet til høyre for info om den aktiviteten. Fargen på ringen rundt bildet forteller om du er meldt av eller på en aktivitet.
For å gi tilbakemelding om du kommer eller ikke trykk først inn på aktiviteten.
Under info om aktiviteten får du to knappen, "Kommer" og "Kan ikke". Trykk på den knappen som samsvarer med om du kan eller ikke kan komme på aktiviteten.
(For at Tutti skal kunne sende deg varsler må appen ha tillatelse til dette. Om du ikke får varsler etter å ha skrudd dem på inne i Tutti så sjekk telefonens innstillinger.)

I Tutti kan du velge hva du skal få varsel om. Dette velger du under innstillingene i appen:
Trykk så inn på "Pushvarsler"
Du kan nå skru av og på forskjellige typer varsel ved å trykke på bryteren til høyre for det varselet du ønsker å endre.
Abonner på kalenderen
Når man bruker medlemsappen Tutti kan man velge å abonnere på aktivitetene som vises i Tutti til sin egen kalender.

For å sette dette opp må man logge inn i Tutti og gå inn på innstillinger:
Trykke på knappen: "Abonner på kalender".
Hvis man bruker en iPhone får man valget om å "Åpne i kalender" - Dette vil da gjøre at aktivitetene som vises i Tutti vil vises i Apple kalenderen.
Hvis du bruker en Android telefon, eller ønsker å sette opp abonnering til en Google kalender, Outlook eller en annen kalender velger du knappen: "Send instruksjons e-post"
Outlook
Her vises hvordan man knytter inn en ekstern kalender til Outlook.
Det kan forekomme variasjon er på hvordan dette gjøres.
Logg inn i Outlook.
I sidemenyen høyreklikk på Andre kalendre
Velg Legg til kalender fra internett

I dialogen som vises legger du inn Linken/URL som du fikk på epost 

Kalenderen fra Tutti vises nå under andre kalendre.

Google Kalender
- Logg inn i Google kalender på PC eller Mac. https://calendar.google.com/
- På venstre side gå til Andre kalendre.
- Trykk på +en og velg fra Nettadresse
- Legg inn Linken/URL du fikk på epost.
- Trykk legg til kalender
Da vil den nye kalenderen som viser aktiviteter fra Tutti vises under Andre kalendere.
Hvordan endre navn på kalenderen?
I listen over Andre kalendere, trykk på de tre prikkene til høyre for kalenderen du skal endre navn på.
Velg Innstillinger.
I siden som åpner seg kan du gi kalenderen et nytt navn
F.eks. Tutti

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Spør om hjelp! Vi er klar til å svare på dine spørsmål.
Søk
Driftes av Styreportalen AS